Can prosocial motivation harm entrepreneurs' subjective well-being?

Ewald Kibler , Joakim Wincent, Teemu Kautonen, Gabriella Cacciotti , Martin Obschonka

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

70 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Can prosocial motivation harm entrepreneurs' subjective well-being?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology