Carbon pricing versus emissions trading: A supply chain planning perspective

Atefe Zakeri, Farzad Dehghanian, Behnam Fahimnia*, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

255 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Carbon pricing versus emissions trading: A supply chain planning perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance