Case Description: A Disputed Contract – IHC Caland in Burma

Frank G.A. de Bakker*, Frank den Hond

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Case Description: A Disputed Contract – IHC Caland in Burma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance