Cash based response in relief: the impact for humanitarian logistics

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

20 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cash based response in relief: the impact for humanitarian logistics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi