Causes and Consequences of the CEO Also Being the Chair of the Board

Aloke Ghosh, Christo Karuna, Feng Tian

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Causes and Consequences of the CEO Also Being the Chair of the Board”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi