CEO Compensation and Board Structure Revisited

Katherine Guthrie, Jan Sokolowsky, Kam Ming Wan*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

83 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CEO Compensation and Board Structure Revisited”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi