CEO transformational and transactional leadership and organizational innovation: The moderating role of environmental dynamism

Bhaskar Prasad*, Pia Paulina Junni

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

85 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CEO transformational and transactional leadership and organizational innovation: The moderating role of environmental dynamism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance