Chairmens' Perceptions of Female Board Representation: A Study of Nordic Listed Companies

Tor Brunzell, Eva Liljeblom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Chairmens' Perceptions of Female Board Representation: A Study of Nordic Listed Companies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap