Challenges in disaster relief operations: evidence from the 2017 Kermanshah earthquake

Amin Maghsoudi*, Mohammad Moshtari

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Challenges in disaster relief operations: evidence from the 2017 Kermanshah earthquake”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi