Changes in cash holdings around the S&P 500 additions

Eric R. Brisker, Gonul Colak, David R. Peterson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Changes in cash holdings around the S&P 500 additions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi