Characterizing customer experience management in business markets

Lars Witell*, Christian Kowalkowski, Helene Perks, Chris Raddats, Maria Schwabe, Ornella Benedettini, Jamie Burton

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterizing customer experience management in business markets”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi