Characterizing well-being capabilities in services

Hannu Olavi Tikkanen*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Characterizing well-being capabilities in services”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi