China-USA Trade: Indicators for Equitable and Environmentally Balanced Resource Exchange

Yong Geng*, Xu Tian, Joseph Sarkis, Sergio Ulgiati

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”China-USA Trade: Indicators for Equitable and Environmentally Balanced Resource Exchange”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi