Christian Grönroos: I did it my way

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Christian Grönroos: I did it my way”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi