Circular business model implementation: Design choices, orchestration strategies, and transition pathways for resource-sharing solutions

Maximilian Palmié, Jonas Boehm, Charlotte-Katharina Lekkas, Vinit Parida*, Joakim Wincent, Oliver Gassman

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Circular business model implementation: Design choices, orchestration strategies, and transition pathways for resource-sharing solutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap