Citizen science in the social sciences and humanities: the power of interdisciplinarity

Loreta Tauginienė*, Eglė Butkevičienė, Katrin Vohland, Barbara Heinisch, Maria Daskolia, Monika Suškevičs, Manuel Portela, Bálint Balázs, Baiba Prūse

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

49 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Citizen science in the social sciences and humanities: the power of interdisciplinarity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Physics