Cleantech: State of the Art and Implications for Public Procurement

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cleantech: State of the Art and Implications for Public Procurement”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences