Co-production of frugal innovation: Case of low cost reverse osmosis water filters in India

Linda Tuulia Annala, Ankur Sarin, Jennifer Green

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Co-production of frugal innovation: Case of low cost reverse osmosis water filters in India”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap