'Competent’ or ‘Considerate’? The Persistence of Gender Bias in Evaluation of Leaders

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'Competent’ or ‘Considerate’? The Persistence of Gender Bias in Evaluation of Leaders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Psychology