Competition between For-Profit and Nonprofit Health Care Providers and Quality

Rune Stenbacka, Mihkel Tombak

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Competition between For-Profit and Nonprofit Health Care Providers and Quality”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi