Complex state ownership, competition, and firm performance – Russian evidence

Eva Liljeblom, Benjamin Maury, Alexander Hörhammer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Complex state ownership, competition, and firm performance – Russian evidence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi