Conceptualizing Coopetition Strategy as Practice: A Multilevel Interpretative Framework

Johanna Eva Christina Dahl, Sören Kock, Eva-Lena Lundgren-Henriksson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Conceptualizing Coopetition Strategy as Practice: A Multilevel Interpretative Framework”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi