Confronting extractivism: the role of local struggles in the (un)making of place

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

4 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Confronting extractivism: the role of local struggles in the (un)making of place”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi