Confronting indifference toward truth: Dealing with workplace bullshit

Ian P. McCarthy, David Hannah, Leyland Pitt, Jane M. McCarthy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Confronting indifference toward truth: Dealing with workplace bullshit”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences