Constrains leading to system-level lock-ins: The case of electronic waste management in circular economy

Anna Aminoff*, Henna Sundqvist-Andberg

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

21 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Constrains leading to system-level lock-ins: The case of electronic waste management in circular economy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Engineering