Consumer dominant value creation: A theoretical response to the recent call for a consumer dominant logic for marketing

Thomas Boysen Anker, Leigh Sparks, Luiz Moutinho, Christian Grönroos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

44 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumer dominant value creation: A theoretical response to the recent call for a consumer dominant logic for marketing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi