Consumer involvement in supply networks: A cubic typology of C2B2C and C2B2B business models

Jaakko Aspara*, David B. Grant, Maria Holmlund

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumer involvement in supply networks: A cubic typology of C2B2C and C2B2B business models”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi