Consumer price effects: Loss aversion in value vs. in demand

Markku Kallio, Merja Halme, Jaakko Aspara

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumer price effects: Loss aversion in value vs. in demand”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Matematik

Ingenjörs- och materialvetenskap