Consumers’ reactions to unsubstantiated claims about ecological products

Magnus Söderlund*, Jan Mattsson

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Consumers’ reactions to unsubstantiated claims about ecological products”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Mathematics