Coopetition close to the customer - A case study of a small business network

Tomas Johan Lindström, Pia Polsa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

54 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coopetition close to the customer - A case study of a small business network”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance