Coopetition in a headwind: The interplay of sensemaking, sensegiving, and middle managerial emotional response in coopetitive strategic change development

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coopetition in a headwind: The interplay of sensemaking, sensegiving, and middle managerial emotional response in coopetitive strategic change development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology