Coopetition in temporary contexts: examining swift trust and swift distrust in humanitarian operations

Sarah Schiffling, Claire Hannibal, Yiyi Fan, Matthew Tickle

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coopetition in temporary contexts: examining swift trust and swift distrust in humanitarian operations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences