Coordination of efforts in disaster relief supply chains: the moderating role of resource scarcity and redundancy

Amin Maghsoudi, Suhaiza Zailani, T. Ramayah, Ala Pazirandeh

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coordination of efforts in disaster relief supply chains: the moderating role of resource scarcity and redundancy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap