Coordination quality index: A metric for measuring the quality of coordination efforts in humanitarian supply chain

Lijo John*, Anand Gurumurthy, Gunjan Soni

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Coordination quality index: A metric for measuring the quality of coordination efforts in humanitarian supply chain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science