Corporate Social Responsibility as Relief from Responsibility: NPO legitimizations for corporate partnerships in contested terrains

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Corporate Social Responsibility as Relief from Responsibility: NPO legitimizations for corporate partnerships in contested terrains”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science