Cost behavior around corporate tax rate cuts

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

3 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Cost behavior around corporate tax rate cuts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi