Cracking the humanitarian logistics coordination challenge: Lessons from the urban search and rescue community

Peter Tatham, Karen Spens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Cracking the humanitarian logistics coordination challenge: Lessons from the urban search and rescue community”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap