Cracking the humanitarian logistics coordination challenge: Lessons from the urban search and rescue community

Peter Tatham, Karen Spens

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

15 Citeringar (Scopus)
Filter
Slutfört

Sökresultat