Crafting customer insight: What we can learn from the revival of the vinyl record

Sebastian Schauman*, Kristina Heinonen, Maria Holmlund

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Crafting customer insight: What we can learn from the revival of the vinyl record”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science