Credit supply, post-acquisition performance and financial constraints

Magnus Blomkvist, Karl Felixson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Credit supply, post-acquisition performance and financial constraints”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi