Critical factors for sub-supplier management: A sustainable food supply chains perspective

Jörg H. Grimm, Joerg S. Hofstetter, Joseph Sarkis*

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

240 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Critical factors for sub-supplier management: A sustainable food supply chains perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap