Crowdfunding revisited: a neo-institutional field-perspective

Othmar M. Lehner*, Theresia Harrer

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Crowdfunding revisited: a neo-institutional field-perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi