Crowdfunding social ventures: a model and research agenda

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

162 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Crowdfunding social ventures: a model and research agenda”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi