CSR Identity - A Social Network Perspective

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CSR Identity - A Social Network Perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi