CSR Performance and the Readability of CSR Reports: Too Good to be True?

Zhihong Wang*, Tien Shih Hsieh, Joseph Sarkis

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

124 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”CSR Performance and the Readability of CSR Reports: Too Good to be True?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Engineering

Economics, Econometrics and Finance