Customer-dominant logic and the need for exploring app usage in different customer contexts

Jos Lemmink, Iva Franzelova, Maria Sääksjärvi, Kristina Heinonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Customer-dominant logic and the need for exploring app usage in different customer contexts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi