Customer engagement in a Big Data world

Werner Kunz, Lerzan Aksoy, Yakov Bart, Kristina Heinonen, Sertan Kabadayi, Francisco Villaroel Ordenes, Marianna Sigala, David Diaz, Babis Theodoulidis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

130 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Customer engagement in a Big Data world”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences