Customer value in self-service kiosks: a systematic literature review

Yulia Vakulenko*, Daniel Hellström, Pejvak Oghazi

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Customer value in self-service kiosks: a systematic literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi