D5.5 –Dedicated training for end users

Sudipa Sarker*, Gyöngyi Kovacs, Mikhail Sirenko, Ira Haavisto, Lianne Cremers, Tracie Farrell , Cato Janssen , Gregoire Burel , Grzegorz Trzeciak , Anna Radecka

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”D5.5 –Dedicated training for end users”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Computer Science