Decarbonisation of operations management – looking back, moving forward: a review and implications for the production research community

Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Charbel Jose Chiappetta Jabbour*, Joseph Sarkis, Angappa Gunasekaran, Marcelo Wilson Furlan Matos Alves, Daniela Andriani Ribeiro

*Motsvarande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Decarbonisation of operations management – looking back, moving forward: a review and implications for the production research community”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Ingenjörs- och materialvetenskap